Terminologie & Podmínky Použití

OBECNÁ PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Tyto webové stránky provozuje společnost Carp Spirit. Předtím, než na web vstoupíte, pečlivě prostudujte tyto informace.

Přístupem k těmto webovým stránkám nebo použitím zde uvedených informací souhlasíte s těmito Podmínkami použití. Pokud nesouhlasíte se všemi následujícími smluvními podmínkami, tyto webové stránky opusťte.

Společnost Carp Spirit může tyto Podmínky užívání kdykoli změnit zveřejněním upravených smluvních podmínek na těchto webových stránkách. Jakékoli změny se projeví okamžitě po aktualizaci webové stránky.

Obsah

Celý obsah webových stránek, včetně, textů, obrázků a/nebo audiovizuálních prvků, je výhradním vlastnictvím společnosti Carp Spirit na základě platných zákonů o autorských právech a ochranných známkách. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, přenos, šíření nebo ukládání jakékoliv části nebo veškerého obsahu v jakékoliv formě bez předchozího písemného svolení společnosti Carp Spirit je přísně zakázáno, vyjma výjimek uvedených v těchto Podmínkách použití.

Práva duševního vlastnictví

„Carp Spirit“ je registrovaná ochranná známka.

Logo „Carp Spirit“ nebo jiná příslušná loga, firemní symboly, jakož i registrované a neregistrované ochranné známky, obchodní značky, názvy výrobků a další možná práva duševního vlastnictví a nehmotná aktiva společnosti Carp Spirit jsou výlučným vlastnictvím společnosti Carp Spirit.

Váš přístup na webové stránky nemůže být nepřímo nebo jinak vykládán tak, že Carp Spirit uděluje jakékoliv licenční či jiné právo užívat jakoukoli ochrannou známku nebo značku nebo jakékoliv jiné duševní vlastnictví, uvedené na těchto webových stránkách, bez předchozího písemného souhlasu Carp Spirit.

Uchovávání informací

Společnost Carp Spirit vám umožňuje ukládat data v počítači a tisknout výpisy z těchto webových stránek, ale výhradně pro soukromé účely. Komerční využití je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Carp Spirit. Obsah těchto webových stránek můžete použít jen pro informační účely a způsobem, který neuškodí značce Carp Spirit. Veškeré informace poskytované na těchto webových stránkách nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Carp Spirit upravovány. Tyto webové stránky mohou obsahovat dokumenty, které podléhají dodatečným podmínkám, uvedeným v těchto dokumentech. Váš přístup k takovému dokumentu vyžaduje váš souhlas přijetí takových případných dodatečných podmínek.

Přesnost informací

Veškerý dostupný obsah těchto webových stránek je poskytován „tak jak je“.

Společnost Carp Spirit neposkytuje záruky jakéhokoliv druhu, ať už výslovné nebo předpokládané, pokud jde o přístupnost, správnost, přesnost, vhodnost pro určitý účel, kvalitu, spolehlivost nebo obsah informací na webu nebo informací, dosažitelných prostřednictvím těchto stránek. Carp Spirit nezaručuje, že webová stránka nebo server, který je poskytuje, jsou bez virů nebo jiných škodlivých prvků. Carp Spirit si vyhrazuje právo kdykoliv změnit stránky nebo zamezit přístup uživatelům bez samostatného oznámení.

Tyto webové stránky mohou poskytovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou spojeny s Carp Spirit. Takové odkazy jsou poskytovány pouze pro pohodlí uživatelů těchto webových stránek. Společnost Carp Spirit nekontroluje webové stránky, které mohou být propojeny s těmito webovými stránkami, a nenese odpovědnost za obsah jiných webových stránek, které jsou na těchto webových stránkách prolinkovány. Přechod na stránky těchto webů je na vlastní nebezpečí uživatele.

Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Společnost Carp Spirit neodpovídá za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, ztráty zisků nebo za přerušení provozu vyplývající z používání nebo neschopnosti těchto webových stránek využívat, a to ani v případě, že společnost Carp Spirit byla informována o takových škodách.

Carp Spirit neodpovídá za žádné nepřesnosti, prodlevy nebo poruchy obsažené ve vztahu k webové stránce. Carp Spirit nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo poškození, které je způsobeno vaší důvěrou ve veškeré údaje nebo služby obsažené na webových stránkách nebo v datech, které uživatel vložil do těchto webových stránek.

Rozhodné právo

Jakýkoli možný spor vzniklý v souvislosti s těmito Podmínkami použití nebo tímto Všeobecným právním prohlášením, který je součástí nebo v souvislosti s webovou stránkou nebo obsahem webové stránky, bude řešen podle francouzské judikatury.